Kako započeti kompaniju u Srbiji

Za sedam (7) radnih dana… Ako imate vremena, novca, strpljenja, dobro znanje grada i položaja bitnih institucija. U protivnom stvar može da se produži.