Naučite da kažete NE!

radzahranu

Kodiraću HTML za hranu

Oni koji kažu da je bilo kakav posao bolji od nikakvog posla, ili su očajni ili ne cene dovoljno sebe. Da objasnim.

Ako idete ispod cene nećete biti zadovoljni i uvek ćete se osećati iskorišćeno, a pokušavaćete da se izvučete na drugom poslu. Stop. Loša taktika na kratke a još lošija na duže staze.

Tako da je bolje (i dalje pričam o ličnom osećaju i iskustvu) vreme ne potrošeno na nikakav ili ne profitabilan posao potrošiti na učenje i/ili prodaju svojih usluga.

Naravno kada nema novca, treba biti realan i raditi ne bi li se preživelo.