Cash inflow iliti Dotok novca

cash

Keš - mnogo keša

„Ko nije jurio potraživanja od kupaca taj nije privatnik a verovatno radi namešten posao ili u državnoj ustanovi“ – neznani (junak) preduzetnik

Činjenica u životu: Neki ljudi ne vole da plaćaju ili vole da plaćaju sa zakašnjenjem.

Kako se izboriti? Kakva preventiva dolazi u obzir?

Opšta pravila rada (i preventive)

 • URADITE SVOJ POSAO kako treba a nekada i više nego što je ugovoreno
 • DOKUMENTUJTE svoj rad i tražite da ga verifikuju (potpišu) relevantne osobe
 • DEFINIŠITE sve zahteve i držite ih se do kraja projekta. IZMENE treba da budu minimalne i samo u slučajevima kada su zaista neophodne
 • INFORMIŠITE klijenta redovno

U slučaju da klijent kasni sa plaćanjem, avansima i sl:

 1. IZRAZITE zabrinutost (ne vikanjem)
 2. VI NISTE BANKA i kao takvi ne kreditirate klijenta koji je uglavom veći i platežno sposobniji od vas
 3. NE PRESTAJTE sa pružanjem usluga do razumne granice (ponekad je to kao romantična veza)
 4. PODSEĆAJTE klijente na obaveze (to niko neće raditi umesto vas)
 5. PROCENITE koliko vas košta kašnjenje koristeći kamatne stope banke (i računajući vreme koje ste proveli jureći za svojim novcem)

Kada vreme potrošeno na potraživanje novca pređe jedan radni dan (5% radnog meseca (1/20)) i kreditna suma koju bi dobila banka da kasnite VI sa plaćanjem pređe 20% ukupne sume koju vam duguju slobodno pređite u hibernaciju.

Zbog čega plaćanja kasne? Uglavnom ljudski faktor.

Mogu da posvedočim da to može da se desi zbog

 • ne popunjavanja interne dokumentacije klijenta
 • malog troška koji računovostvo odloži za kasnije (dok ih ne podsete)
 • lošeg cash flow-a klijenta
 • psihološkog profila osoba koje odlučuju o novcu