najbolji radnik

pottsDM_468x590.jpg

Pol Pots

Kako ovi tekstovi ne bi izgledali kao da ih je pisao preduzetnik na speed-u, mala digresija na druge preduzetnike i njihove poslovne poduhvate sa čijim se stavovima slažem.

 • a) zaposli talente
 • b) neka budu pametniji od tebe
 • c) plati ih dobro
 • d) neka se razvijaju
 • e) ako žele – neka budu menadžeri
 • f) a onda ih otpusti

Zašto?

 • a) talenti privlače talente
 • b) daleko će brže završavati posao koji vi radite
 • c) biće fokusirani samo na posao
 • d) bitno je da se razvijaju zarad sebe
 • e) neka uče da funkcionišu sa ljudima
 • f) postaju preskupi