a želiš da imaš svoj sto…

DisneylandParis

Diznilend Pariz

… računar, telefon, čašicu za olovke, korpu za mastan papir od bureka, drvene zidiće od 1.5m (tzv. eng. cubicle – jer je tako moderno), finog šefa, dovoljan (minimalan) pritisak, relativan odnos prema potrebama klijenta i minimum odgovornosti?

Posao iz snova?

Čak ni u Diznilendu! Čak i tamo mora da se radi.