šta želiš da budeš kad porasteš?

Father Daughter - Cyrus Muller

Father Daughter - Cyrus Muller via flickr

Ili još bolje pitanje koje dobijate sve do kraja osnovne škole:

A šta ćeš da upišeš?

Pitam se koliko promašenih karijera ili psihičkih trauma postoji zbog toga što ljudi nisu pratili svoj osećaj ili talenat.

Često se dešava da ljudi osete talenat za nešto (crtanje, pisanje, sport…) a zatim pod pritiskom porodice, prijatelja, okruženja, potisnu svoj talenat i zaplivaju tokom. Nije da se ne opiru ali za istrajnost je potrebna snaga.

Snaga reći NE i reći šta zaista ŽELITE.

Ako ste na kraju nezadovoljni izborom koji vam je nametnut, bićete:

  • frustrirani,
  • puni priča „nisu mi dali inače bih ja postao…“,
  • frustracije će se nizati jedna za drugom,
  • deca će vas pamtiti kao čudnu osobu,
  • na neki čudan način pokušavaćete svoje ideje da nametnete istoj toj deci, a zakonom o održanju energije svaka nova generacija ima sve manje šanse (i snage) da izađe iz tog začaranog kruga…

Za svoje uspehe i neuspehe krivi ste isključivo vi. Talenat koji posedujete vam je dobra polazna osnova. Ali za svaki vrhunski rezultat potrebna vam je snaga.