komunikacija sa klijentima (knjiga utisaka)

Letters Play Important Roles in our Lives

Pisma igraju veliku ulogu u našim životima – William Arthur Fine Stationery via Flickr (CC BY-ND 2.0)

Prosto ne mogu se oteti utisku da se pre 2 godine desila revolucija u komunikaciji između kupaca i prodavaca.

Počele su da se pojavljuju sve više i više, knjige utisaka.

Kako, zašto – ne znam. Da li je to jedan od zahteva za držanje maloprodajnih objekata (update: zakonska obaveza), ali je fenomenalan način komunikacije.

Naravno, u slučaju da preduzetnik, vlasnik radnje/prodavnice, poslovođa čita tu knjigu utisaka sa razumevanjem i bez straha, sa željom da unapredi svoj posao.

Ričard Brenson, jedan od najbogatijih ljudi u Velikoj Britaniji (a bogami i svetu), često čita knjige utisaka iz raznih firmi svoje korporacije Virgin. On ne pati od osećaja veličine (koji zadesi Gazde) i ne izbegava da posmatra korisnike/klijente/kupce njegovih proizvoda i usluga na ovaj način.

Šta možete da zaključite iz knjige utisaka?

  • kakvi su vam radnici
  • kakav vam je proizvod ili usluga
  • šta možete da unapredite kako biste imali konstantnost u poslu i verne kupce/klijente
  • da li postoji konkurencija i kakva je

Knjiga utisaka može biti na papiru ili u elektronskoj formi. Najbitnije je da bude javna (pop. transparentna) i izuzeta od menjanja.

Naravno, ovo vam ništa ne znači ako ste tu da pokupite pare i bežite.

Zadovoljite zakonske potrebe, stavite pokvarenu olovku pored knjige utisaka, prospite ulje ili nešto masno po koricama i ismejavajte u sebi osobu koja želi da vam poruči nešto.