Rad u multikulturnim ili novim sredinama

multicultural image

deca sveta

Ko nije radio sa strancima ne zna šta je muka! – neimenovani i frustrirani vođa projekta iz neimenovane zemlje.

Shvatiti kako ljudsko biće funkcioniše, šta ga motiviše, kako radi i komunicira je možda je najteži posao vođe projekta, ali i običnog čoveka koji samo želi da radi. Svi smo različiti, i svako ima nešto što ga čini ličnošću.

Odrasli smo uz svakave „opise“ stranaca:

  • Nemci su hladni
  • Englezi su krajnje surovi
  • Francuzi su takve birokrate
  • nemaš ozbiljnog Italijana

Ali su to i dalje predrasude, koje padaju u vodu kada upoznate te ljude. Njihova kultura se razlikuje od naše, a mi ih gledamo iz Naše perspektive. Šta mislite kako Oni gledaju na Nas iz Njihove perspektive?

Neko će reći „ma neka me samo upozna pa će videti koliko sam super“. Taj prvi korak je najteži.

Da se vratim na rad u multikulturnim sredinama. Novo pridošli stranac (neko je uvek stranac) ima 3 načina razvoja u novoj sredini:

  • da izvrši kompletnu asimilaciju u novu sredinu i potpuno zaboravi dosadašnje vrednosti
  • da apsolutno izbegne prihvatanje realnosti nove sredine i radi po starom
  • da prihvati specifičnosti nove sredine i zadrži postojeće vrednosti

Zvuči lakše na ekranu nego što se da izvesti.

Najbolja opcija zavisi od ugla gledanja osobe koja ulazi u multikulturni tim ili sredinu.

Posmatrano sa strane, najbolji pristup je 3-ći, ali vam za to trebaju snaga i volja.