Doviđenja gospodine Klark (1917-2008)

200803190650.jpg

Artur Klark

Najveća uloga naučne fantastike fikcije (eng. science fiction) je u pripremi ljudi da prihvate budućnost bez bola i ohrabri fleksibilnost uma. Političari bi trebali da čitaju naučnu fikciju, a ne kaubojce i krimiće. – Pravljenje Kjubrikove 2001 (1970)