OpenID (2)

300px-OpenID_logo.svgNa talasu otvoreno koda (eng. Open Source) odlučili smo damo svoj doprinos.

Smatramo da uživanje u korišćenju sadržaja na koji nailazite mora biti jednostavan.

Ovim sistemom dobijate slobodu i više vremena razmišljate o sadržaju.

Šta je OpenID? Akcija se nastavlja!

Ostavi komentar