OpenID (3)

Još malo pojašnjenja o OpenID-u.

Ako ste korisnik bilo kojeg od dole navedenih servisa, možete ih koristiti kao svoju propusnicu za ovaj (a nadam se i za druge) beležnice (eng. blogs).

AOL
openid.aol.com/screenname
Flickr
www.flickr.com/photos/username
LiveDoor
profile.livedoor.com/username
LiveJournal
username.livejournal.com
Orange (France Telecom)
http://openid.orange.fr/
SmugMug
username.smugmug.com
Technorati
technorati.com/people/technorati/username
Vox
member.vox.com
Yahoo
http://openid.yahoo.com
WordPress.com
username.wordpress.com