klijent vs. potrošač

Razlika između klijenta i potrošača nije u vrsti robe ili usluga koja se kupuje već u stavu kompanije prema ljudima.

…U slučaju da je proizvod ili usluga polovična i ni blizu zadovoljenja kriterijuma, kompanije imaju odnos prema ljudima kao prema potrošačima.

svet posmatrača

Rad od 8-4, tokom koga se trude da što manje rade ili da za pogrešan rad bivaju udaljeni kako bi neko ko zna šta radi uradio to kako treba.

…Ne postoji povezanost ili ono što bi moj bivši poslodavac rekao “ne postoji vlasništvo (eng. ownership )” nad poslom kojim se bave.

radna žena

kompletno posvećen članak slikama nekog drugog vremena. radne žene

Rob plate

Da se razumemo, ja nemam ništa protiv ljudi koji rade za platu u državnim ili privatnim kompanijama ili državnim ustanovama.

… Kada kažem rob plate, mislim na sve one koji imaju ambicija da naprave svoj posao, rade na svojoj ideji i stvore nešto sa svojim znanjem i rukama.