Vi niste Mac korisnik!

iPhone 2g, iPhone 3GS, iPhone 4

iPhone verzije - Gordon Mei via Flickr

Prenosimo informacije iz sveta o iPhone-u…

Rubicon Consulting je objavio rezultate istraživanja (PDF) sprovedenog među 460 korisnika iPhone-a. Zaključci istraživanja:

  • 80% korisnika je „zadovoljno“ telefonom
  • 72% koristi aparat kako bi proverilo elektronsku poštu
  • 55% je povećalo pristup mobilnom internetu
  • skoro polovina korisnika je promenilo svog mobilnog operatera
  • 40% polovine ispitanika je prešlo sa nekog drugog smartphone uređaja
  • 1/3 korisnika ima 2 telefona
  • 13% koristi „otključane“ telefone
  • 1 od 10 ispitanika je prijavio bolove u prstima nastale korišćenjem telefona
  • 1 od 5 iPhone-ova je kupljen kao poklon

Samo 20% ispitanika ima iPod i Mac računar; samo 5% ima Mac ali ne i iPod.

Polovina korisnika je ispod 30 godina starosti dok je 16% studenata.“

Preuzeto: Unofficial Apple Weblog

Kako Sony Ericsson P1i nije zadovoljio očekivanja, ovo će biti sledeća platforma. Kako u radu koristimo Apple računare ovo će biti savršen spoj.