Borba za ružu Arktika

Ko kaže da su knjige samo za pametnjakoviće?

Borba za kvalitet, pouzdanu proizvodnju (eng. Lean Manufacturing), međusobno dopunjavanje ISO9001 standarda i tehnika pouzdanog poslovanja, sa malo začina u tehnikama Šest Sigmi (eng. Six Sigma), a sve to u cilju postizanja visokog kvaliteta i zadovoljstva klijenata.

Naučna fantastika? Da, ali samo zato što je priča smeštena u 7278.godinu.

Suština je fantastika? Ne.

Izvor: ReliablePlant

slični članci