Situacija sa taocima

castro street theater

San Francisko i pozorište u ulici Kastro – torbakhopper via Flickr (CC BY-ND 2.0)

Grad: San Francisko Zemlja: SAD

Situacija: Kompletna IT infrastruktura grada San Franciska je u rukama Terija Čajldsa, mrežnog kidnapera.

Specijalista: CCIE (crni pojas 5 dan u polju mrežnog inženjeringa)

Dobre strane: odlično projektovana infrastruktura, visok nivo redundantnosti, velika dostupnost, raspoloživ i preko granice 24x7x365.

Loše strane: propuštanje dokumentovanja dijagrama mreže, imena korisničkih naloga i šifri za pristup mrežnim uređajima, (ne)komunikacija sa kolegama, (ne)delegiranje posla, manjak poverenja, loša narav i stav prema predpostavljenima, raspoloživ i preko granice 24x7x365.

Da li je samo bitno da imate vrhunske stručnjake i verujete da će sve ispasti dobro?

Komunikacija, menadžment ljudi, otvorenost podataka, redundantnost ljudi, dokumentovan posao… Sve ovo je osnova svakog sistema a ne samo IT sektora kompanije.

Ako mislite da ste u problemu, uradite reviziju sistema, dokumentujte posao. Zamislite da je vaš glavni čovek bolestan. Ali stvarno bolestan. I niko ne može da preuzme posao.

Često se postavlja fiktivna situacija – npr odgovorna osoba je mrtva. Šta se onda radi?

Posao mora da funkcioniše.

Više informacija… 1 2 3 4

Dodatak (eng. Update) InfoWorld