Na današnji dan (28.jul)

fingerprint

fingerprint by Multiple fragments of tissue, on Flickr

1858 – Britanski kolonijalni magistrat je započeo sa korišćenjem otisaka prstiju za identifikaciju stanovništva.

Kao i sve inovacije ova nije bila kompletno nova.

Stare vavilonske glinene table sa poslovnim transakcijama su potvrđivane otiscima prstiju…

Više sa izvora 🙂