tehničar vs inženjer/junior vs senior

Seniors helping juniors_4976035792_l.jpg

Seniori pomažu juniorima – NCSSM via Flickr (CC BY-NC-SA 2.0)

Osećate se moćno iako imate srednju školu?

Znate više od fakultetski obrazovanih osoba?

Verovatno ste učili od veoma dobrih (retkih osoba) koje su zaista učile, imali ste sreće da se ne zagubite u lavirintima znanja, da dobijete skraćenu verziju iz koje ste izvukli pravu suštinu tj

Lako vam je da se osećate superiornije, ali na duže staže morate učiti.

Jedan od lažnih osećaja sigurnosti je znanje sakupljeno do sada. Da bi se održali na talasu, morate učiti i dalje. A kako je sve manje onih od kojih ćete moći da učite imate dve opcije:

  1. družite se sa mlađima od sebe koji brže shvataju i razmenjujte (budite mentor) i učite od njih (moguće je naučiti i od mlađih od sebe)
  2. učite sami i budite otuđeni od drugih (stari vuk na vrhu planine) i delite savete mudrosti na kašičicu

Ta dva puta obično ljudi preuzimaju.

Pravi put ste već naišli u mladosti i naučili ste posao. Sada je vreme da nastavite ciklus.

Srećno.