formiranje cene – lekcija iz poslovne škole (6)

metod formiranja cene

metod formiranja cene

Ovaj članak nema veze sa formiranjem cene u opipljivom smislu, već ima veze sa teoretskim pristupom.

U prilogu se nalazi slajdovi malo veće prezentacije koji se tiču formiranja cene iz raznih pozicija kao ii prikaz modela bottom-up i top-down pristupa.

Metod-formiranja-cene