kako izbeći „uobičajne“ metode poslovanja… – lekcija iz života a ne poslovne škole (8)

onorato taxProdavac gura porez o prenosu apsolutnih prava ka vama, kupujete stan i plaćate poreze umesto prodavca… jedna reč je dovoljna da se oslobite jarma i problema – merodavno pravo.

U slučaju svih nesporazuma ili nesuglasica, ugovorne strane su saglasne da se sve rešava na osnovu merodavnog prava.

To konkretno znači da se sve dvosmislenosti koje mogu da proisteknu tumačenjem ugovora rešavaju postojećim zakonima.