IMT – poslovni rečnik (1)

Street Money Exchange

Menjačnica na ulici – Craig Heimburger via Flickr (CC BY-NC-SA 2.0)

IMT ne označava Industriju Motora i Traktora, koja je prestala da postoji pre mnogo godina, već IMT predstavlja skraćenica koji se često spominje u komunikaciji pre nego što se stigne do zaključenja posla (na skoro svakoj tački planete) i znači

Imal’ mene tu?

Značenje je staro koliko i svet i ukorenilo se sa čestim promena vlasti, činovnika i onih koji donose odluke za druge ili mogu bitno uticati. Onog trenutka kada neko oseti da ima discreciono pravo (nikome ne mora ništa da objašnjava i niko mi mu ne može tražiti obrazloženje). Engleski termin bi bio

What’s in it for me?

Kako se izboriti sa situacijom kada se spomene ova skraćenica ili pun termin?

Stvar je stava i temperamenta. Primer kako se obučavaju radnici da pravilno postupaju u poslovnim situacijama kada se načinju teme u kojima se ljudi osećaju nelagodno. Oni koji požele da budu „okićeni“ mogu tražiti poklon, znak pažnje, predlagati „stavi to na troškove“…

Želite li da igrate igru mita i korupcije? Ili čistih računa i poštenja?

U današnje vreme, ponekad se čini da ne postoji čist put ka poslu i poslovanju. Uglavnom u životu uvek postoji neka vrsta mita i moglo bi se reći da je sastavni deo ljudske rase (primer: kako naterati dete da radi ono što vi želite).

Vlasnici cene svoj novac i žele da dobiju maksimum. Ostali se ponekad pitaju ima li njih tu.

Možete izbeći državne institucije, možete izbeći korumpirane menadžere, ali ne možete izbeći situaciju kada mogućnost sretne pohlepu/potrebu.