mačje oko – na putu Engleska (4)

Catseye_closeup.jpgNa putu kroz Englesku nisam se mnogo vozio kolima noću tako da nisam ni primetio ovo neverovatno čudo tehnke.

Kada bi vozilo prešlo iz trake u traku čuo bi se niz tupih udaraca i to bi bilo to. Tek kada je pao mrak primetio sam da su u pitanju mačje oči utisnute u autoput.

Nema potrebe za sijalicama, banderama, suvišnom potrošnjom struje. Vidljivost (kuda ide put) obezbeđuju sama vozila koja se kreću i osvetljavaju put.

Malo više o samom konceptu i pronalazaču.

Interesantno je to da je gospodin Percy Shaw svu svoju imovinu i prihode preusmerio u dobrotvorna društva.