spori IT

Cap-161008-016Kako sam bio član velike Capgemini porodice, baveći se outsourcing-om, neke veze ostaju. Umem da pročitam tekstove ekipe koja se bavi strategijom IT-a unutar korporacije. Naravno da ekipa ne radi sa rukama u blatu (masti, prašini) već se bavi strategijom i plaćena je da Veoma Duboko Razmišlja.

Jedan od poslednjih tekstova se tiče sporog IT-a (informacionih tehnologija) u 2009.godini.

Deo teksta:

Postajemo nestrpljivi u korišćenju IT-a kako bi rešili svoje poslovne izazove. A ponovo, nemamo vremena. Mnogi IT sektori u tumbanju zbog situacija koje ih udaraju: gašenje požara kada se dese, održavanje zaglupelih/antikvitetnih sistema, heterogene infrastrukture, ne kompatibilnih interfejsa, ne dokumentovanih specifikacija i raštrkanih, često i aplikacija koje se preklapaju sa poslovima. Između dva daha, poslovni i IT ljudi mogu da pronađu par momenata kada mogu da razgovaraju o potrebama, idejama, planovima… A onda jovo nanovo.

Pogotovo u 2009.godini, gde je sa jedne strane IT budžet pod pritiskom i sa druge strane tehnologija koja nudi rešenja i alate koja mogu da realizuju smanjenje budžeta, postoji više nego ikada potreba da se uspori. Ne u smislu usporavanja svega što se radi na brzinu puža. Daleko više u smislu, pronalaženja pravog balansa između dobro osmišljene, pažljivo izvajane platforme i ad-hok rešenja koja rešavaju poslovne situacije u trenutku.

Sve je u vremenu koje treba potrošiti za prolazak kroz portofolio projekata i sistema, kako bi odluka o nastavku ili ukidanju projekata bila zasnovana na pravom pogledu, činjenicama i pravoj poslovnoj vrednosti.