Veoma, veoma, veoma… interesantna godina – konsalting (10)

Veliki deo poslova koje obavljam ima veze sa BI sistemima (poslovna inteligencija – eng. Business Intelligence).

Bitan element poslovanja u godini koja dolazi je smanjenje troškova. Poslovna inteligencija (čak postoji i firma sa takvim nazivom) ne smanjuje troškove direktno, već dobrom analizom izveštaja nudi mogućnost donošenja kvalitetnih odluka koje se tiču poslovanja.

Zašto će biti posla?

Sistemi izveštavanja su i dalje u Srbiji stvar IT-a. U stvari IT se bavi implementacijom i pripremom, kao i odgovornošću nad ovim sistemima.

Šta nije kako treba na ovoj slici?

Poslovno izveštavanje je stvar biznisa.

IT se bavi održavanjem sistema, pružanja podrške korisnicima u srednjim i velikim preduzećima. Kao takvi nemaju vremena za previše kreativne procese, jer se posao svodi na gašenje požara.

Potreban je spoj znanja i iskustva: tehničkog, poslovnog, finansijskog. Objasniti potrebe i realizovati projekat. Pronaći i rešiti probleme pomoću preliminarnih izveštaja.

Zašto će biti posla?

Jednostavnije je angažovati specijalistu koji će rešiti probleme i napraviti sistem, nego imati na platnom spisku ekipu čitave godine.