U slučaju da osetite probleme sa mobilnim..

Ovih dana u Srbiji su neki mobilni telefoni postali skupa sprava.

Navodno, visoki telefonski računi su u vezi sa IQ testom (http://rs.test-iq.com/) i testiranjem koje se završava traženjem slanja SMS poruke u cilju dobijanja VAS (eng. value added service) sadržaja.

To nije problem ukoliko vas posle toga ne počaste sa još pokojim sadržajem koji niste tražili.

Sumiranje problema…

http://pedja.supurovic.net/reklamiramo-internet-prevarante-7474-sms-spam-koji-se-naplacuje

Kako odgovoriti na problem?

http://merkat-sa-dorcola.blogspot.com/2009/12/sta-raditi-u-slucaju-da-ste-zrtva-fun.html

Reblog this post [with Zemanta]