Biznis je Dinastija – nasumična misao (2)

Ponekad kompanije podsećaju na Aleksis iz Dinastije. Serijska udavača čiji je cilj da pokupi što više prezimena (novih atributa) kako bi izgledalo da se stvari odvijaju bolje po nju i da se lova okreće.