Opterećen kontrolom – lekcija iz poslovne škole (21)

Organization Day - IMCOM-Korea Region - 17 October 2008

Organizacioni dan – U.S. Army Korea via Flickr (CC BY-NC-ND 2.0)

Za sve preduzetnike ili one koji razmišljaju o preduzetništvu (eng. entrepreneurship) bitan korak u poslovanju je: šta uraditi onda kada posao prevaziđe okvire par ljudi?

Jednostavno, posao se širi i traži veću organizaciju; šta dalje?

Da li ćete angažovati osobu koja će raditi unutar firme računovodstvo, fakturisanje, prodaju, marketing, novi servis? Ovo su sve pitanja koja zahtevaju procenu troškova naspram dobiti ali i jedne, možda bitnije stvari…

Da li ste spremni da prenesete kontrolu na nekoga drugog? Koliko ste spremni da verujete zaposlenima?

Ako želite da kontrolišete sve elemente posla, prijatno vam bilo. Izdržaćete neko vreme i polako se raspadati. Pružite drugima da se razvijaju i nauče nove stvari – prijatno ćete se iznenaditi.