Pravi problem – u danu kompanije u Srbiji (9)

Posle zaista intelektualno izazovnog razgovora sa osobom koju veoma cenim, i nekoliko pogleda na stvari kojima su razjašnjene nedoumice o mišljenjima, shvatio sam nekoliko stvari.

Da bismo zaista počeli da prosperiramo kao preduzetnici moramo:

  • ozbiljno shvatati svoje obaveze
  • držati se ugovornih obaveza (iako nam ne idu na ruku) – vežbajmo pažnju pri potpisivanju
  • poštujemo tuđu imovinu i vreme

Ova tri elementa su najbitnija u razvijanju karaktera preduzetnika i odnosa prema poslu i klijentima.

Kako se često dešava da nemam resursa unutar kompanije jedini način da se uradi posao je angažovanje spoljne firme. Kako se širi društveni krug kroz blogove, twitter, linkedIn.. lično mogu da osetim neke ljude i pružim poverenje, slušajući njihove stavove kao i odnos prema onome što rade.

I nema problema. Još uvek. Ali ne verujem da će ga biti.

Kako su u pitanju društveni mediji, nema mesta prevari ili zabušavanju, jer loš glas zaista brzo putuje.