avans ili novac unapred

Cena konsultantskih usluga

Mnogi su me pitali koja je cena konsultantskih usluga i moj odgovor je uvek bio: koje vrste, na koji period, sa kakvim rezultatima tj sa kakvim ciljem.

Ova pitanja bi naterala ljude da razmisle da li im uopšte trebaju konsultantske usluge. Da bih još pojednostavio stvari i olakšao uvid u potencijalne troškove, napravio sam jedinstvenu cenu za konsultantske usluge.

Postavljanjem javne cene, želim da postavim reper koji će u 80% ispratiti drugi konsultanti ili menadžeri projekata i smanjiti strah od prezentacije cene svojih usluga.

Cena konsultantskih usluga

  • biznis razvoja,
  • IT analize poslovanja ili biznis procesa,
  • analize i optimizacije servera visoke dostupnosti
  • vezanih za marketing tehnologije
  • ili treninga

i slučaju da angažovanje ne prelazi 50 radnih sati u toku meseca –  košta po radnom satu – 80 (promenjeno jula 2016te nakon 6 godina) 120 € (izmena februara 2017) 200€+ PDV za lokalne klijente. Više informacija o pozadini definisanja ceni na sledećoj stranici.

Usluge treninga za digitalni marketing i alate – zavisi od

  • broja prijavljenih,
  • da li je u pitanju otvoren ili inhouse trening,
  • da li se radi analiza ili revizija sistema za merenje
  • … i još nekoliko parametara.

Svakako smo tu da odgovorimo na upit.

Mogući popusti se odnose na stare klijente i duže projekte (preko dva meseca) i mogu ići do 20%.