Zašto se vrata otvaraju ka spolja?

Who opened the door to nowhere? - Day 194 of Project 365

Ko je otvorio vrata? – purplemattfish via Flickr (CC BY-NC-ND 2.0)

Toliko malih sitnica se dešava oko nas svakog dana a da ne znamo zbog čega. Jedna od njih je i sistem otvaranja vrata na javnim objektima (restorani, radnje, insititucija…).

Kažu da je Marija Terezija, vladarka Austro Ugarske, čuvši da je kompletna svadba sa svatovima poginula u zapaljenoj zgradi iz koje nisu mogli izaći  zbog vrata koja su se otvarala na unutra, a gomila se nagurala na izlazu, dekretom je naložila da svi objekti dobiju vrata koja se otvaraju ka spolja.

Podanici moraju biti bezbedni, jer bez njih nema carevine (države) a bogami ni poreza.

Možda sam ovu priču pogrešno preneo (i očekujem da je neko ospori i da pravu) ali za sada ova verzija deluje sasvim u redu.

Najbitnija osoba u Americi za klubove i industriju zabave je protivpožarac (Fire Marshal). Ako ova osoba proceni da prostor nije bezbedan ili ima suviše ljudi, može slobodno da vam isprazni lokal. Ovakve ingerencije imaju i naši lokalni organi vlasti, ali ih ne koriste ili se ovo pravo zaboravlja na osnovu određene protivusluge ili svote novca. Kao da ljudski život nije toliko na ceni.

Sledeći put kada odete do nekog od ovih objekata proverite kako se otvaraju vrata. Možda vam život zavisi od njih.

Naravoučenije: ako nešto ne valja i vidiš rešenje, menjaj ga… jer … masa nema inteligenciju.