Mit o direktivi

Vojska

Vojska tamo negde daleko – Ljuba via Flickr (CC BY-NC 2.0)

„Znaš, moramo ovako … stigla direktiva… odozgo!“

Ovo je česta rečenica koja će se javiti u komunikaciji sa

  • administracijom (čak i unutar radne organizacije)
  • saobraćajnom policijom
  • poreskim organima
  • vojskom

onda kada moraju da urade stvari koje nisu najčistije…a osnova je u tome što se ljudi … stide onoga što rade i ne žele da preuzmu odgovornost. Najlakše je preneti odgovornost na „neku“ imaginarnu – višu – instancu.

U takvim slučajevima – možda najbolji odgovor je

A gde to piše da mora?