Komunikacioni problem

Collier Magazine - 1951 ... Why doesn't my husband understand me? (July 25, 2011 / 23 Tammuz 5771)  ...item 2.. Married Life  -- but on Fridays, I play golf ...

Collier magazin 1951 – marsmett tallahassee via Flickr (CC BY-NC-SA 2.0)

Da li ste ikada imali potrebu da javite da kasnite? Ili da proverite da li je dogovor i dalje na snazi?

U svakom slučaju ako ste na prethodna pitanja odgovorili odrično, nemojte čitati dalje tekst. Verovatno nemate osećaj za druge ljude, njihovo vreme i osećaj pripreme usluge. Kažu da se to zove empatija ili dobri maniri.

Pružiti uslugu na licu mesta nije jednostavno ali je izvodljivo za svakoga. Setite se zanatlija, majstora… čitavog pokreta ljudi koji su spremni da jednostavno dođu i urade posao i… zaborave na vas ili vas se ne sete kada se ponovo pojave. Jednostavno fokus na posao im je ograničen na period rada. Jer on nema vremena da se bavi sa vama. Usluga je jednokratna (tj takva je percepcija majstora).

A znamo da ono što što odvaja ovakvu klasičnu uslugu (ili na koju smo mi navikli) od vrhunske – priprema prodaje (eng. presale) i usluge posle usluge (postsale). Uz malu modifikaciju majstor može postati vrhunski. Stim da to znači da mora širiti posao, brinuti o drugima, biti podjednako fokusiran na konkretan posao i na sve one stvari koje se dešavaju pre i posle posla.

Mi kao nacija imamo ozbiljne komunikacione probleme. Verujte mi na reč – imamo ih. Imam ih i ja. I veoma se trudim da se izlečim od ostatka mentalititisa koji me je terao da stvaram ovu vrstu problema.

Sad ćuIma vremenaKad se setiAko misli da je bitno zvaće ponovo – te divne magične misli