Traži se preduzetnički tim (cross-post)

*secret project
Tajni projekat – Jeff MacDonald via Flickr

Originalni izvor: Huge Media blog

Ovo je primer kako se stvaraju preduzetnici – kompanija nudi mentorski rad i određenu vrstu investicije koja ne mora biti samo u novcu. Takođe – tera zainteresovane da se pronađu, dogovore, izkontrolišu svoja ego stanja i krenu u realizaciju.

Šta se u stvari traži?

—-

Nakon OpenIT-a i priče kako da uposlimo i iskoristimo (na najbolji način) studentske potencijale i razvijemo preduzetnički duh odlučili smo da podelimo jedan projekat sa najboljim studentskim timom.

Tim

Tim može biti sastavljen od bilo kog broja studenata sa bilo kojih fakulteta. Moraju biti mlađi od 26 godina. Trebaju da vladaju elementarnim znanjem i idejom o web servisima, integracijom, korišćenjem API-ja, dizajnom za web/mobilne uređaje, planiraju vreme i projekat, pronalaze potrebne informacije programerima, rešavaju nedoumice… Znači – programeri, dizajneri, menadžeri…

Tim treba da dostavi biografiju ili prezentaciju čitavog tima. Ne interesuju nas pojedinačne biografije već tim.

Preporučena struktura tima

  1. Vođa(e) projekta
  2. Programer(i) koji rade web, iOS, Android platformu
  3. Dizajner
  4. Stručnjak za baze podataka/osnove cloud-a
  5. Marketing osoba

Projekat

Želimo da podelimo sve dobro i loše sa timom – a to znači – ideju, razvoj, istraživanje, probleme i možda duge noći puštanja beta verzija. U pitanju je web servis koji ima interfejse na webu, iOS i Android platformi. I to je sve što treba da znate o projektu.

Tim za koji se odlučimo će potpisati NDA (Ugovor o neotkrivanju informacija) i početi da radi. Planiramo vreme završetka projekta 3 meseca.

Kako se bira tim?

Onda kada nađemo najbolji. Može da se desi za dan ili za mesec dana.

Veličina tima

Ni prevelika ni premala. Zašto? Planiramo da realizovan projekat prodamo tj komercijalizujemo. Tako da tim dobija udeo u profitu od prodaje. Tako da članovi tima dele od svog dela. Ni prevelik ni premali. Jer posao mora da se završi.

Šta obezbeđujemo?

Licence za razvoj, prostor, mentorstvo, hrana i piće (kada ste kod nas).

Prijave

Samo na mail tajni-projekat at hugemedia.rs