Nauk o količini novca

Albanski lek

Ovo će biti kratak članak posvećen tome kakav odnos od strane države možete da očekujete kada imate novca – ali je uvek bitno koliko…

Mart 2002

Strana kompanija ulazi na domaće tržište sa određenom količinom kapitala kako bi pokrenula kancelariju, zaposlila ljude, rentirala prostor, plaćala poreze… Država otvara agenciju za pomoć stranim investicijama kako bi firme dobile podršku i pomoć za završavanje mnogih elementarnih stvari koje se tiču nabavki, infrastrukture (telekomunikacije i sl), rentiranje/kupovina prostora, investicije… Ranije pomenuta kompanija šalje  čoveka u agenciju kako bi se rešio u to vreme najteži deo posla u uspostavljanju kancelarije – uvođenje 2 (dva) nova telefonska broja.

Prvo i poslednje pitanje je bilo – koliko velika je vaša investicija? U tom trenutku euro je došao i investicija koja je ušla u Srbiju je bila 100.000 (sto hiljada) eura.

Komentar je bio – to je mala investicija da bismo vam pomogli. Iskreno i jasno. Firma se pomirila sa situacijom i krenula sa infrastrukturom koja je bila na raspolaganju. Bez bitne pomoći stigla je do 70 zaposlenih, multimilionskih prihoda i uspeha. Druga je priča o krizi i kako je to uticalo na dalje poslovanje posle 2009.godine.

Maj 2012

Globalna kompanija koja ima razvojni centar u Srbiji je kupljena od strane inostrane korporacije. Razvojni centar koji ima preko 1000 ljudi treba da dobije priliv novca za dalje funkcionisanje koji ima 7 (sedam) nula. Kako se uspostavlja nov finansijski sistem kompanije u skladu sa korporativnim standardima – predstavnik korporacije u Srbiji odlazi u prvu banku kako bi se upoznao sa procedurom ulaska ovako velike svote u novčane tokove.

Da li je potrebno reći da je prva banka u koju je ušao bila veooooooma spremna za svaki vid saradnje i sve moguće pogodnosti?

Sporta radi predstavnik je obišao još koju banku gde se desila ista situacija.

Naravoučenije

Veliki novac zavisi od institucije kojoj prilazite i šta tražite. I naravno koliko ste glamurozni (broj zaposlenih, keš u ruci…). Jer ljudska priroda se ne menja.