Samostalni i običan preduzetnik

Kancelarija slobodnjaka - via Flickr by lastonein (CC BY-NC-ND 2.0)

Kancelarija slobodnjaka – via Flickr by lastonein (CC BY-NC-ND 2.0)

Samostalni (entrepreneur) i običan preduzetnik ili slobodnjak (freelance) nisu isto.

Prvi (preduzetnik) pravi posao koji može da se skalira i razvija se nezavisno od njegovog (preduzetnikovog) pojavljivanja na poslu.

Drugi (samostalni preduzetnik ili slobodnjak) samo radi za druge i ne skalira posao i veoma zavisi od samog sebe.

Samo da se razumemo.