Kada konsultantima treba konsultant?

'Tarot consultant'...!

Tarot konsultant – William McInnes via Flickr (CC BY-NC-SA 2.0)

Jednostavan odgovor – onda kada nemaju odgovor ili se osećaju bespomoćno.

Kompleksniji odgovor – onda kada nemaju pravi odgovor na pitanja, dotiču industriju koju ne poznaju, bave se procesima koji su evoluirali van standardnog seta znanja koje konsultant poseduje.

Savršen odgovor – onda kada širi posao i uzima procenat.