O cilju trgovine ili bilo kog posla – lekcija (50)

Nekada davno… u mestu ne tako daleko odavde…

Benedetto Cotrugli: "Della Mercatura" - Presbite via it.wikipedia (CC-BY-3.0)

Benedetto Cotrugli: „Della Mercatura“ – Presbite via it.wikipedia (CC-BY-3.0)

…Trgovče moje dragi, sve što razuman čovek radi, čini sa nekim ciljem, a ako je tebi cilj da uvek gomilaš pare na pare, da bi ih neprestano gomilao u veri da ćeš živeti hiljadu godina, smatram te nerazumnim čovekom.

Trgovac treba, kako znaš, trgovati sa ciljem da namiri svoje potrebe, a ko to ne radi na pravi način, uvek je u grehu… Kadikad je bolje izaći iz igre u najlepšem času i ne čekati da dobiješ sve, jer nećeš moći onda kada poželiš da izađeš. Stoga, kad najbolje zarađuješ, stani i ne čekaj kraj, jer ćeš možda dočekati siromaštvo…

Beno Kotruljević ili Benedetto Cotrugli (1416-1469) – O trgovini i savršenom trgovcu (ita. Della mercatura et del mercante perfetto), izdato 1573, Dubrovnik

Njegove knjige/spisi govore o osnovana dvojnom vođenju knjiga, trgovini i mnogim drugim stvarima.

Gornji citat govori o nepromenjivosti ljudske prirode, izazovima, problemima, porocima, pogrešnim putevima… govori o ljudima i cilju.