Umetnost menjanja mišljenja – lekcija (59)

Zvuk okeana - Stephanie |Anabelrose via Flickr (CC BY 2.0) Zvuk okeana – Stephanie |Anabelrose via Flickr (CC BY 2.0)

Poslednjih nekoliko godina se dešava da stara uvrežena mišljenja, formirana iskustvom, čitanjem, učenjem – moram da menjam. Promena je skoro uvek otkrovljenje, zbog toga što je nedostajao ključni deo slagalice a mišljenje je formirano na osnovu predpostavki.

Često se dešava da promena mišljenja na osnovu činjenica boli. Ono u šta se veruje i šta se „propoveda“ mora da se menja. Od sada pa na dalje – kao i za sve one stare propovedi.

Teško je priznati promenu onoga u šta ste verovali – kako često to izgleda kao pronevera stavova, što svakako promena mišljenja i stavova nije, iako izgleda tako. Sve gorenavedeno znači da nekoga sa kim ste imali sukobljena mišljenja morate pogledati u oči i reći:

Bio si u pravu

Te 4 reči je tako teško prelomiti. Ne zbog toga što nisu tačne, već zato što predpostavljate da će druga strana da likuje i da se oseća većom/bitnijom/jačom… i to je samo vaše mišljenje koje ne treba da se poklapa sa realnošću. Da li ste slabiji? Teško – jer vi menjate mišljenje (ne zaboravite – stari stavovi, mišljenja koja su formirana dugi niz godina) zato što ste svesni novih informacija i svesni ste svoje greške. To je i itekako ljudski.

A sve se svodi na to da morate naučiti da slušate druge ljude. Sve ostalo je lako.