Šta uraditi da vas otpuste?

Na jesen 2011.godine je Stiv Jege napisao interni članak koji je trebao da se pojavi na internoj Google+ grupi kompanije Google. Slučajno je članak završio u javnosti i od tada se sadržaj prepričava i citira. U pitanju je poređenje Google-a i Amazona u kojima je Stiv radio.

Najcitiraniji deo članka je deo o suštini sistema koji trebaju da komuniciraju unutar kompanije i koji je zacrtao  Džef Bezos.

Pre nego pročitate veoma jednostavan i jasan zahtev/naredbu koju je Džef napisao, osvrnuo bih se na čest problem koji se javlja u kompanijama.

Svako ljubomorno čuva podatke.

Svako uživa u svom malom svetu, svojim ciljevima, odgovornostima i prostoru. Onda kada su stvari otvorene međusobno, kada je transparentnost u „vazduhu“ – nema mesta glupostima.

  1. Svi timovi će od sada pa nadalje otvoriti pristup svojim podacima i funkcionalnostima kroz servisne pozive (interfejse)
  2. Timovi moraju komunicirati međusobno kroz ove interfejse.
  3. Neće postojati niti će biti dozvoljena niti jedna druga forma komunikacije između procesa: nikakvi direktni pozivi, nikakvo direktno čitanje podataka iz baze, nikakvo deljenje memorije, nikakva pozadinska vrata. Jedina komunikacija je dozvoljena kroz servisne interfejse  putem mreže.
  4. Nije bitno kakvu tehnologiju koriste. HTTP, Corba, Pubsub, ručno pisani protokoli — nije bitna tehnologija. Bezosa nije briga.
  5. Svi servisni interfejsi, bez izuzetka, moraju biti dizajnirani od početka kao da će biti dostupni javnosti. To znači da, timovi moraju da planiraju i dizajniraju interfejse kao da će ih nekada koristiti programeri van kompanije. Bez izuzetka.
  6. Svako ko ovo ne uradi ili se ne prilagodi će biti otpušten.