Cenovnik usluga

Obično se cene konsultantskih usluga ne objavljuju kao i cenovnik usluga – i uglavnom sve ostaje na nivou „poslaćemo vam ponudu“. Zašto ne bismo pojednostavili stvari i objavili okvire cena naših usluga?

Pre nego što stignete do samog cenovnika zašto se ne bismo osvrnuli da neke ekonomske pokazatelje. Na primer – metod formiranja cene. Cenovnik je jednostavan kada se cena formira na osnovu ciljeva kompanije, planova razvoja itd… Osnovna cena radnog sata iznosi 200€ (za srpske klijente sa PDVom). Uvećana ili umanjena za vaš Big Mac indeks.

A ovo su ostale cene.

vizuelni cenovnik

Vizuelni cenovnik Gaia Consulting

Povećanje cene usluga

Zakoni ponude i potražnje su neumoljivi kao i profit koji ostaje na kraju posle pružanja usluga. Potražnja je povećana za specifičan set znanja i iskustva koje nudimo. Sa druge strane znanje tj slične usluge na ovom tržištu se nisu promenile, čak štaviše – opale su (odlazak ljudi sa znanjem na neka druga mesta). To dovodi do toga da se povećala potražnja.

Sa druge strane analize, sastanci, same potrebe klijenata su se promenile i postale su veoma jasne i definisane.

Kako ćemo u tom slučaju

  • izbalansirati vreme,
  • podići vrednost koju klijenti dobijaju i kvalitet koji je neophodan,
  • implementirati sve kompleksnije alate koji omogućavaju dublju analizu,
  • se posvetiti na najbolji način?

Odgovor je u ceni.

Šta nudimo…

Ne angažujemo jeftinu radnu snagu već profesionalce čija cena garantuje brže i sigurnije usvajanje promena. To znači da možete da očekujete efikasniji poslovni proces, kvalitetne treninge nakon kojih nemate 1000 pitanja već jasan proces rada i povećanje efikasnosti. Cenovnik se bazira na vertikalama i segmentima usluga.

 

Vertikale i segmenti usluga

Vertikale i segmenti usluga gaia consultinga

Segmenti digitalnog biznisa (IT, poslovna inteligencija (BI), digitalni marketing)

Segmenti digitalnog biznisa (IT, poslovna inteligencija (BI), digitalni marketing)

Naše ključne kompetencije se vezuju za (skoro) nevidljivi svet koji pomaže biznisu da bude aktuelan, moderan, u skladu sa evolucijom online biznisa. Bavimo se edukacijom, konsaltingom i implementacijama u tri bitna okvira – IT tehnologijama i procesima unutar ITa, poslovnom inteligencijom i sistemima koji se nalaze unutar kompanija i digitalnim marketingom koji obezbeđuje vidljivost kompanija i brendova na internetu.

Cenovnik i usluge

Usluge koje proizilaze iz edukacije, implementacija i konsaltinga se šire u konkretne usluge koje klijenti potražuju. Kao i svaka usluga, ponuđene se menjaju u zavisnosti od potreba koje klijent ima.

Naše segmentiranje i opisivanje usluga se svodi na scenarije koje optimizujemo od 2007.godine kojima pokrivamo preko 90% slučajeva. Onih poslednjih 10% umeju da budu ili paketi usluga ili nešto pravljeno prema potrebama klijenata.

Vrste usluga u svakom segmentu

Vrste usluga u svakom segmentu

Da li su naše usluge za vas?

Svesni smo da su potrebe za našim uslugama retke i ne baš pristupačne velikom broju kompanija.

Zato je naša ciljna grupa u kompanijama koje imaju ustanovljen biznis koji treba da se unapredi i dovede na sledeći nivo poslovanja.