Merenje učinka digitalnih kampanja letnji semestar 2017/2018 – 16.10.2017

Loading Map....

Datum/Vreme
Date(s) - 16/10/2017
09:00 - 10:30

Lokacija
Fakultet za medije i komunikaciju

Kategorije

Redovna predavanja na Fakultetu za medije i komunikacije Univerziteta Singidunum u okviru smera Digitalni Marketing – Merenje učinka digitalnih kampanja. Druga nedelja predavanja.

Ukoliko ste student, materijalima ćete pristupiti kroz portal FMK a meni možete direktno pisati na ivan.recevic at fmk.edu.rs.

Nastavni plan po nedeljama.

 1. Uvod u digitalnu analitiku i merenja (istorija, tehnologija)
 2. Privatnost podataka, GDPR, razmena podataka treće strane i praćenje ljudi na Internetu
 3. Digitalne kampanje – mediji, kreativna rešenja, planovi, merenje. Upravljanje kampanjama
 4. Izvori podataka, načini povezivanja i analize
 5. Segmentacija i razlaganje poslovnih ciljeva u marketing i kampanje
 6. Priprema, merenje i praćenje marketing kampanja. Dobri i loši rezultati
 7. Načini merenja efekata društvenih mreža i pripisivanje uspeha
 8. See-Think-Do model / Marketing platforma
 9. Merenja stvarnog, digitalnog i mobilnog sveta
 10. Vizualizacija podataka za operacije i menadžement
 11. Kreiranje akcije na osnovu rezultata merenja (actionable analytics) i LTV (life time value) metrika
 12. Kolokvijum
 13. Multikanalno pripisivanje uspeha (Multichannel attribution)
 14. Levci (funnels) i merenje uspeha
 15. Ispit