View Post

Treća četvrtina preduzetničkog sata (jesen 2011)

Treća nedelja preduzetničkog sata je protekla u dužem razgovoru sa Vladimirom i Nikolom oko projekata koji su napravili kao i CMS-a. Ono što mi je privuklo pažnju je interfejs za unos sadržaja. Možda proizvod koji imaju (CMS) nije ta stvar – već inovativni način unosa sadržaja? Ostalo je na njima da provere kako im izgledaju finansije i planovi. Ono što se često dešava da sekundarna stvar koja nastane iz projekta biva bolje prodata ili plasirana. Koliko često? Veoma često. Na trećem viđanju nije bilo više budućih preduzetnika tako da se jedan sat pretvorio u dva, vrlo kvalitetna. Preostao je još …