View Post

Eksportovanje ljudi – na putu Sofija, Bugarska (1)

Svaka korporacija ima tzv ekspatriote (eng. expatriot ili expat ), ljude koji odlaze iz matične zemlje u drugu zemlju na zahtevniju poziciju i bolje plaćenu. … Sposobni ljudi ili nemaju želju da odu “ napolje“ i urade nešto za svoju karijeru ili je menadžment štedljiv i ne želi da se odrekne dobrog „radnika“.