Teorija rada u firmama

Zašto izgleda kao da sve odluke u kompaniji donose pijani lemuri? Odluke donose ljudi koji imaju vremena a ne oni koji imaju talenta. Čime su onda talentovani ljudi zauzeti? Zauzeti su rešavanjem problema koje su napravili ljudi koji imaju vremena.

Početak

Iza osnivača stoji više decenija konsultantskog staža i znanja sticanog u internacionalnim kompanijama. Ciljna grupa su nam mala i srednja preduzeća koja žele da naprave kvalitativni skok u poslovanju.