View Post

finansiranje i monopol

Mene sada interesuje, da li onda partije/strane treba da se finansiraju od svojih glasača i simpatizera koji veruju u političku opciju ili % od učešća u upravnim odborima javnih preduzeća, i sličnim stvarima. … Kako verujem da političari treba da paze na politiku zemlje, zakone, smernice razvoja i optimizaciju državnog aparata, pitam se zašto uopšte troše vreme na upravne odbore, razne tendere, nabavke, upravljanje gradom, opštinom …

View Post

Kako da drugi rade za Vas?

Prema novim zakonima nebitno je da li neko radi za Vas po ugovoru o delu ili je zaposlen na neodređeno vreme.

…U nečiji staž ulazi sve, od rada u omladinskoj zadruzi, vikend angažovanje na sportskom događaju, rad na projektu od mesec dana ili na neodređeno vreme.