View Post

O mitu i korupciji – u životu srpske kompanije (8)

Kada izađete na tender, bio on u javnom ili privatnom preduzeću, postoji pitanje koje mori svakoga a to je: ko će, kako i sa koliko, potplatiti i dobiti posao. … Faktori koji utiču na veličinu mita Faktor cene sve više ne utiče toliko o odlučivanju kako se marže (margina, procenat) za prodavce formiraju tako da pokriju operativne troškove prodavca uz minimalni profit. … Svaki sledeći posao, ne bi li ga dobili i osigurali kakav takav rad i promet novca, nudićete sami mito, jer ćete biti očajni i u zabludi da se samo tako može dobiti posao.

View Post

Eksportovanje ljudi – na putu Sofija, Bugarska (1)

Svaka korporacija ima tzv ekspatriote (eng. expatriot ili expat ), ljude koji odlaze iz matične zemlje u drugu zemlju na zahtevniju poziciju i bolje plaćenu. … Sposobni ljudi ili nemaju želju da odu “ napolje“ i urade nešto za svoju karijeru ili je menadžment štedljiv i ne želi da se odrekne dobrog „radnika“.

View Post

Komunikacija između različitih kultura – lekcije iz poslovne škole (12)

Teorija koju je Geert Hofstede kreirao tokom rada za IBM zasniva se na tome da svaka kulturna grupa (zemlja/nacija) ima svoje kulturne dimenzije (jednostavno objašnjenje ): Odnos prema snazi Individualizam Muževnost Izbegavanje neizvesnosti Okrenutost dugoročnim planovima Kompletna teorija je pomalo kontroverzna, zbog pozicije iz koje je pisana, metodologije na kojoj je zasnovana (upitnici), anketiranih grupa ljudi, generalne populacije (unutar koje postoje mnoge podgrupe, kategorije koje odudaraju od opšte populacije), vremena kada je nastala (evolucija kulture populacija zasnovana na unutrašnjim i spoljnim uticajima)… … U slučaju da imate situaciju gde se već mešaju ili će se mešati različite kulture, posetite ITIM .   Nećete potrošiti ljudske resurse na nervne slomove i nerazumevanje, novac koji odnosi bolovanje ljudi sa istim nervnim slomovima kao i gubljenje vremena u crnoj rupi nerazumevanja. slični članci

beg od korporacije

Iako je korporacija (za nas firma veća od 100 ljudi) firma koja se prostire po čitavoj planeti i funkcioniše kao živi organizam na kraju sve ostaje na ljudima koji rade (čiste i prljave) poslove. Kako je bitno naučiti kako izgleda rad, zabušavanje, politika (kako kancelarijska tako i korporativna), zakoni, funkcionisanje firme, tako je i bitno da znate ko ste, šta ste i kakvu budućnost želite, a onda… put pod noge.