View Post

Šta radiš kao podizvođač?

Slobodnom procenom možemo reći da outsourcing usluge ili usluge podizvođača nudi 80% biznisa u IT sferi. Ostalih 20%  su kompanije prvog reda koje prodaju te iste uslugu tj bave se prodajom. Ostali se bave izvršavanjem posla. Da razjasnimo – svi znaju šta rade i šta nude. Ali samo neki mogu ili umeju da prodaju, bave se klijentima (paze, maze i neguju ih), spreme tender, finansiraju posao kada posla nema – to su klijenti podizvođača… Ostali žele da se bave konkretnim poslom i da ne moraju da se bave klijentima i obezbeđivanju posla. Neki nemaju kapaciteta i imaju svoju zonu komfora, dok neki drugi žele …

View Post

kultura prihvatanja grešaka u IT projektima

Zanimljiv članak Gaj Kevneja o pozivu na oružje konsultanstkih kuća, posebno expw:consulting -a, na temu promene kulture odnošenja prema propalim projektima u IT industriji. … Izvod iz članka Nije sve u tehnologiji – firme i institucije obaćaju više pažnju na tehnologiju nego na poslovnu korist, vreme implementacije i troškove. … Pravim balansom reči i dokumenata sa jasnim razumevanjem posla (poslovnih procesa) i problema koji se rešavaju povećavaju mogućnost uspeha.

spori IT

Mnogi IT sektori u tumbanju zbog situacija koje ih udaraju: gašenje požara kada se dese, održavanje zaglupelih/antikvitetnih sistema, heterogene infrastrukture, ne kompatibilnih interfejsa, ne dokumentovanih specifikacija i raštrkanih, često i aplikacija koje se preklapaju sa poslovima. … Pogotovo u 2009.godini, gde je sa jedne strane IT budžet pod pritiskom i sa druge strane tehnologija koja nudi rešenja i alate koja mogu da realizuju smanjenje budžeta, postoji više nego ikada potreba da se uspori.

View Post

Situacija sa taocima

Specijalista: CCIE (crni pojas 5 dan u polju mrežnog inženjeringa) Dobre strane: odlično projektovana infrastruktura, visok nivo redundantnosti, velika dostupnostm, raspoloživ i preko granice 24x7x365. Loše strane: propuštanje dokumentovanja dijagrama mreže, imena korisničkih naloga i šifri za pristup mrežnim uređajima, (ne)komunikacija sa kolegama, (ne)delegiranje posla, manjak poverenja, loša narav i stav prema predpostavljenima, raspoloživ i preko granice 24x7x365.

View Post

onda kada mešate babe i žabe…

Ponekad programeri mogu da postanu vođe projekata (eng. project manager ), nekada čak i posle samo nekoliko godina, ali to dolazi sa školovanjem i sa pomoći starijih od sebe. … Uzmimo u obzir sledeće rečenice koje se čuju na okruglim stolovima/sastancima: naši programeri mogu da izvedu projekat od početka do kraja imamo dovoljno resursa imamo jasnu ideju imamo jasan cilj ništa nas neće omesti Obično, menadžment nema sposobnost da oformi tim, ili pronađe pravu osobu koja će voditi tim.