Vi niste Mac korisnik!

“ Rubicon Consulting je objavio rezultate istraživanja (PDF) sprovedenog među 460 korisnika iPhone-a. Zaključci istraživanja: 80% korisnika je „zadovoljno“ telefonom 72% koristi aparat kako bi proverilo elektronsku poštu 55% je povećalo pristup mobilnom internetu skoro polovina korisnika je promenilo svog mobilnog operatera 40% polovine ispitanika je prešlo sa nekog drugog smartphone uređaja 1/3 korisnika ima 2 telefona 13% koristi „otključane“ telefone 1 od 10 ispitanika je prijavio bolove u prstima nastale korišćenjem telefona 1 od 5 iPhone-ova je kupljen kao poklon Samo 20% ispitanika ima iPod i Mac računar; samo 5% ima Mac ali ne i iPod.

Dan slobodnih dokumenata (2)

26.mart 2008: Prvi svetski dan slobodnih dokumenata Skoro 200 timova iz više od 60 zemalja sveta organizuju lokalne aktivnosti kako bi podigle svesnost o slobodi dokumenata i otvorenim standardima. … Kulturni centar REX, Jevrejska, Beograd. 200803261317.jpg Samo neke od organizacija koje podržavaju otvorene formate dokumenata: Ars Aperta, COSS, Esoma, Free Software Foundations Europe and Latin America, IBM, NLnet, ODF Alliance, OpenForum Europe, OSL, iMatix, Red Hat, Sun Microsystems, Inc.

svet posmatrača

Rad od 8-4, tokom koga se trude da što manje rade ili da za pogrešan rad bivaju udaljeni kako bi neko ko zna šta radi uradio to kako treba.

…Ne postoji povezanost ili ono što bi moj bivši poslodavac rekao „ne postoji vlasništvo (eng. ownership )“ nad poslom kojim se bave.