View Post

Kako do novca koga nema? – lekcija (56)

U razgovoru sa vrhovnim direktorom kvaliteta korporacije za koju sam radio (C level), pre nekih 8 godina, postavio sam mu jedno pitanje. Kako ste uspeli da pokrenete ovaj projekat i da ga finansirate? U pitanju je bio globalni projekat uvođenja kulture Šest sigmi (Six Sigma) u svaki element poslovanja. Jednostavnom kalkulacijom tj množenjem broja kancelarija, par ljudi koji trebaju da se uključe, brojem konsultanata, radnih dana potrebnih za prvobitnu edukaciju, pravljenjem projekta, evaluacijom, menadžement vremena… finalna cifra se činila astronomskom. Čitav projekat je bio okrenut tome da se poslovanje meri, poveća kvalitet, smanjuje škart (kako u proizvodnji tako i u …

View Post

Etika – lekcije van poslovne škole (14)

Širom sveta poznati Frenk Abignejl , po kome je Stiven Spilberg snimio Uhvati me ako možeš (film), nakon godina pošenog rada i konsultantskog posla po pitanju bezbednosti kaže sledeće u svojoj knjizi Umetnost krađe (eng. The Art of Steal ): Nekada je pronevera (do 60-tih godina prošlog veka) ili generalno nelegalno raspolaganje firminim sredstvima smatrano kriminalom i reakcije firme su bile rigorozne (sud, robija, …).