O lošim ljudima – lekcija van poslovne škole (23)

Ljudi su u većini slučajeva sasvim ok. Pri tom mislim na odnos prema poslu. Naravno uvek je pitanje koliko ljudi žele da prihvate odgovornosti i budu uključeni (sa razmišljanjem) u poslovne procese. Uključivanje donekle može da se reši platom ali to nije poenta. Bonus je alat kako bi se neko nagradio ili podstakao. Kao što sam napomenuo, ljudi su uglavnom ok. Ali postoje i oni koji nisu. U biti postoje, malo istinski, zli ljudi. Ali postoji dosta više onih koji imaju probleme. Ljudi sa problemima uglavnom žele moć u raznim formama. Da li je to neka javna služba, zatvori, sektori …

Drug Tito

Da se mi razumemo…

Vlasnik firme preuzima rizik poslovanja, pronalaženja posla, isplate plata, paženje i maženje zaposlenih kako bi se posao završio. Zaposleni u firmi imaju obavezu da završe posao u predviđeno vreme bez preterivanja sa resursima. I sve ovo pod premisom da se posao radi u normalnim uslovima (bez mobinga, igranja sa sindikalnim aktivnostima, pauzama od nekoliko sati, trošenja resursa kompanije za lične poslove). Ako se sve uzme u obzir, zaposleni treba da ubire plodove svog rada i zarađuje ekstra za odlične rezultate. Vlasnik/vlasnici preuzimaju rizik mnogih stvari i očekuju da ubiru plodove svog uspeha koji se meri vrednošću firme i eventualnom prodajom. …

verbalno maltretiranje

Preuzet članak: Umetnost verbalnog maltretiranja – naučite kako da uzvratite!

Prethodni post je imao link ka stranici Jay Morrisey-a (ovo je originalni sadržaj Internet arhive). Gledajući razne kompanije na našem tržištu, primetio sam koliko ljudi trpi verbalno maltretiranje – kako gazda, tako i rukovodioca ili kolega. Uz saglasnost gosp. Morrisey-a, članak je preveden. Umeće za verbalno maltretiranje – naučite kako da uzvratite! Oko za oko čini čitav svet slepim, ali ja bih pre želeo da budem slep nego da vidim kukavicu u ogledalu. U našoj istoriji evolucije maltretiranje je bilo direktan rezultat fizičke veličine. Jedno ljudsko biće bilo bi maltretirano od strane veće životinje, a nekada i većeg čoveka. Ova formula i …

Odbrana i poslednji dani

U slučaju da niste odrasli u zapadnoj (tj zapadno evropskoj) kulturi verovatno će vam biti teško da primetite ili bar ukažete na uznemiravanje. Kako su kod nas termini mobing, seksualno uznemiravanje… postali česti i dalje ih je teško jasno definisati i ukazati na iste. Svako uznemiravanje započinje verbalno. Ono što me je oduvek zanimalo je kako ljudi ne znaju ili ne umeju da se odbrane od takve vrste uznemiravanja. Jay Morrissey ima odgovor.