čuvanje vremena

Kako ne biste otvarali 10-tine prozora ili kartica (eng. tabs ) u vašem Firefox-u ili Explorer-u i pamtili adrese svim prezentacija, olakšajte sebi život.

…Uglavnom ćete dobijati sažetke tekstova i moći ćete da birate da li sadržaj želite da pročitate u celosti ili ne.

Šta nudi mala kompanija?

Postavljanje klijenta na prvo mesto (odakle dolazi plata).

… Rad na nekim stvarno super projektima koji ne postoje u rigidnim organizacijama.

View Post

Govori se da me varaš… (trenutak istorije br. 4)

Toko prohibicije u Americi (između 1920-1930), Al Kapone je ubio proizvođača Veoma lošeg piva koje se distribuiralo Kaponeovim kanalima.

… Mnogi tvrde da je Al Kapone bio jedan od najuspešnijih biznismena Amerike tog doba, koji nije mario za zakone i porez, ali je znao jednu stvar u vezi posla.

Kako se formira kompanija (2. deo)

Postoje drugi strahovi veći od ovog, ali su vezani za realne situacije i nisu imaginarni kao strah od neuspeha.

… Ako vam je bitno mišljenje drugih ljudi, i brinete kako će vas gledati ako ne uspete u svojoj poslovnoj ideji, onda je bolje da ne započinjete posao.