čuvanje vremena

Kako ne biste otvarali 10-tine prozora ili kartica (eng. tabs ) u vašem Firefox-u ili Explorer-u i pamtili adrese svim prezentacija, olakšajte sebi život.

…Uglavnom ćete dobijati sažetke tekstova i moći ćete da birate da li sadržaj želite da pročitate u celosti ili ne.